Drempelbedragen 2018

15 maart 2019
De drempelbedragen worden iedere twee jaar in Europees verband vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. In het geval de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moeten deze in beginsel Europees worden aanbesteed. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. 

Artikelen

Hieronder treft u een overzicht aan van de oude en nieuwe drempelbedragen. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU Oude drempelbedragen (2016-2017) Nieuwe drempelbedragen (2018-2019)
Werken € 5.225.000,– € 5.548.000,–
Leveringen € 209.000,– € 221.000,–
Diensten € 209.000,– € 221.000,–
Leveringen en Diensten voor Centrale overheidsinstanties € 135.000,– € 144.000,–
Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU Oude drempelbedragen (2016-2017) Nieuwe drempelbedragen (2018-2019)
Concessies € 5.225.000,– € 5.548.000,–
Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU Oude drempelbedragen (2016-2017) Nieuwe drempelbedragen (2018-2019)
Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten € 418.000,– € 443.000,–
Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten € 5.225.000,– € 5.548.000,–
Defensie: Richtlijn 2009/81/EG Oude drempelbedragen (2016-2017) Nieuwe drempelbedragen (2018-2019)
Opdrachten voor leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied € 418.000,– € 443.000,–
Opdrachten voor werken op defensie- en veiligheidsgebied € 5.225.000,– € 5.548.000,–

** Let op: de drempelbedragen voor sociale en andere specifieke diensten zijn niet gewijzigd.

Europese Commissie: (gedelegeerde) verordeningen 2017/2365, 2017/2366, 2017/2364 en 2017/2367 van 18 december 2017

Bron: Aanbestedingsmakelaar.nl

geschreven door

Sebastiaan de Bruijn

Directeur Holland Inkoop Professionals

LinkedinIcon

Holland Inkoop Professionals biedt advies en experts bij inkoopgerelateerde vraagstukken.

Lees meerIcon