Inkoopflexwerk ten tijde van corona

13 oktober 2020

Artikelen

Steeds meer inkopers doen hun werk als zzp’er. Deze flexmarkt is nog sterk in ontwikkeling en heeft nu te maken met de coronacrisis. Zzp’er Chantal Geisink en bemiddelaar Sebastiaan de Bruijn vertellen over hun ervaringen.

Sebastiaan de Bruijn is Managing Partner bij Holland Inkoop Professionals (HIP). Dit inkoopadviesbureau detacheert flexwerkende inkopers en verleent daarnaast adviezen op inkoopgebied. De Bruijn vertelt dat de afgelopen jaren de vraag naar flexibele inkopers steeds verder toenam. “Organisaties willen mensen gemakkelijker kunnen inhuren en ook de werkzaamheden gemakkelijker kunnen beëindigen. Er zijn steeds meer zzp’ers actief op inkoopgebied. Zij zien kansen en de vraag uit de markt is toegenomen. Daarbij is inkoop een schaars specialisme. Het gaat bij onze bemiddeling vooral om zzp’ers en inkoopconsultants die bij ons in vaste dienst zijn.”

Sebastiaan de Bruijn, bemiddelaar bij Holland Inkoop Professionals 

Volgens De Bruijn is er veel vraag naar interim inkopers vanuit de publieke en semi-publieke sector. “Het gaat onder andere om specialisten op ICT-gebied, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van bouw en infra. Ook in de private sector is er behoefte aan specialisten binnen uiteenlopende inkoopcategorieën, zoals capex, grondstoffen, verpakkingen en techniek. Per kennisgebied beschikken we over een kwaliteitspool van specialisten.”

Chantal Geisink werkt momenteel als zzp’er voor Unilever. Ze doet daar third party manufacturing procurement, oftewel inkoop van uitbestede productie. Eerder was ze in vaste dienst als inkoopdirecteur bij AkzoNobel, waar ze onder andere verantwoordelijk was voor de inhuur van externen. Ze kan de huidige arbeidsmarkt voor inkopers lastig inschatten. “Bij de meeste bedrijven zit vanwege de coronacrisis een rem op uitgaven. Momenteel is er een sterke behoefte aan kostenbesparing, waaraan goede inkopers een bijdrage kunnen leveren. Het is alleen de vraag of bedrijven nu willen investeren in de inhuur van inkopers.”

Chantal Geisink, freelance inkoper

Vraag en aanbod
Geisink ervaart de markt van vraag en aanbod van zzp’ers als zeer ondoorzichtig. “Er zijn veel platformen, meestal not-for-profit gerelateerd. De overheid moet namelijk aanbestedingen van flexibel personeel via zo’n platform uitzetten. Daarnaast zijn er veel verschillende bemiddelingsbureaus en brokers. Het is jammer dat er geen uniform platform bestaat voor zzp’ers met transparantie in vraag en aanbod. Inhuurders zouden dan toegang hebben tot de volledige talentpool en zzp’ers zien alle projecten waarop ze kunnen reageren. Vraag en aanbod raken elkaar nu niet goed. Dat vond ik al bij de inhuur van externen bij AkzoNobel, omdat ik geen toegang had tot al het talent. En voor zzp’ers is dat jammer, omdat het veel tijd en inspanningen kost om nieuwe opdrachten te vinden.”

De Bruijn is het daar niet volledig mee eens. “De markt voor flexwerkende inkopers is in de afgelopen jaren al een stuk transparanter geworden.” Hij vindt wel dat het beter kan. “Zo zijn er eigenlijk te veel verschillende marktplaatsen en portals. Die portals verschillen bijvoorbeeld per gemeente, omdat gemeenten die dienstverlening ook weer via aanbestedingen inkopen. In de private inkoop nemen brokers in toenemende mate een belangrijke plaats in, denk aan partijen als Headfirst of Harvey Nash. Daarbij is sprake van veel contracten met bijbehorende afwijkende voorwaarden. Dat draagt niet bij aan een transparante markt.”

Holland Inkoop Professionals deelt de interimfuncties op LinkedIn. “Deze zijn goed zichtbaar voor zzp’ers. Het werkt beter dan het aanbieden via onze eigen website. Voor het snel vinden van de juiste professional moeten we als bureau pro-actief zoeken. We hebben namelijk te maken met een grote vraag en een krap aanbod. Dat betekent het zelf benaderen van mensen en inventariseren wie er beschikbaar is en voldoet aan de gestelde eisen en kwalificaties.”

Bemiddeling
Volgens Geisink doen de meeste grote bedrijven een beroep op bemiddelingsbureaus om hun vraag in te vullen. “Die hebben ook het grootste netwerk. Ik sta ingeschreven bij bemiddelingsbureaus, zoals Michael Page, Robert Walters en Pod Talent. Daarnaast zet ik mijn eigen netwerk in en zoek ik actief op LinkedIn en andere websites. Ik vind LinkedIn hét middel. Ik kan me daar goed profileren door interessante content te plaatsen. Verder doe ik ook koude acquisitie, hoewel dat niet altijd comfortabel voelt.”

De Bruijn vertelt dat er vorig jaar en begin dit jaar zeer veel vraag naar inkopers was. “Dat veranderde vanaf half maart door corona. Tussen juni en half september hebben we de schade nog behoorlijk ingehaald. Nu zie ik het weer iets teruglopen. Vanaf half maart werken de meeste inkopers vanuit huis. Dat betekent ook dat je mensen op afstand moet inwerken. Een voordeel hierbij is dat een inkoper gemakkelijk op afstand kan werken. Tegelijk worden inkopers belangrijker voor een organisatie. Goede inkopers zorgen voor besparingen en een goede aansluiting van de toeleveringsketen.”

Geisink is nog niet zo lang zzp’er. “Mijn huidige opdracht voor Unilever is mijn eerste klus. Ik heb deze gekregen na een tip van een maatje bij de sportschool die deze functie zag op het eigen platform van Unilever. In de toekomst ga ik misschien meerdere opdrachten tegelijk doen. De afgelopen jaren werkte ik alleen voor grote multinationals. Het lijkt me als volgende opdracht leuk om voor een kleinere organisatie te werken waar ik alle (indirecte) inkoopprocessen kan inrichten, zodat de organisatie grip krijgt op de inkoop en kosten kan besparen.”

Inkopers worden belangrijker voor een organisatie. Goede inkopers zorgen voor besparingen en een goede aansluiting van de toeleveringsketen – Sebastiaan de Bruijn, bemiddelaar bij Holland Inkoop Professionals

Digitaal thuiswerken
De Bruijn ziet het digitale werken als het belangrijkste gevolg van de coronacrisis “Wij gaan ook minder langs bij opdrachtgevers. Ik mis wel het persoonlijk contact, aangezien dit voor ons belangrijk is voor het maken van de juiste match. Het is een werkbaar alternatief waar we het op dit moment mee moeten doen.” Hij vindt het belangrijk om goed te monitoren bij opdrachtgevers en de ingezette professionals hoe het gaat. “We schenken veel aandacht aan het onderhouden van contact met onze interim-professionals. We bieden daarom ook de optie aan om bij ons op kantoor te komen werken met voldoende afstand en aandacht voor de coronamaatregelen. Een aantal mensen heeft daar ook gebruik van gemaakt.”

De werkwijze van Geisink is veranderd door de coronacrisis. “Ik werk al een tijd thuis en zal dat nog wel een tijdje blijven doen. Ik heb ook alleen een laptop nodig, die ik van Unilever heb gekregen. Het digitaal samenwerken met Teams wordt steeds normaler. Ik zie ook zeker de voordelen van thuiswerken omdat ik daarmee veel tijd bespaar.” Het thuiswerken heeft geen impact op haar werk gehad. “Er is wel minder persoonlijk contact, maar ik kan geconcentreerd doorwerken. Nadeel is dat we thuis wat weinig ruimte hebben. Als de schoolgaande dochter van mijn vriend thuis zou komen te zitten, zou ik een externe flexwerkplek moeten zoeken.” Ze spreekt haar collega’s en de leveranciers alleen via Teams. “Het was even wennen, maar uiteindelijk gaat dat prima. We zouden in september geleidelijk weer teruggaan naar kantoor, maar die beslissing is een tijdje geleden teruggedraaid. Een mix van thuiswerken en op kantoor werken zou voor de lange termijn ideaal zijn.”

Flexibilisering en professionalisering
Om zich in haar werk te blijven ontwikkelen, volgt Geisink veel online trainingen. “LinkedIn heeft bijvoorbeeld een zeer groot aanbod en ik kan ook een beroep doen op het online-aanbod van Unilever. Daarnaast lees ik veel boeken. Bij AkzoNobel zat ik in een netwerkgroep met de inkopers van externe inhuur bij Nederlandse multinationals. Dat vond ik zeer waardevol. Zodra corona het toelaat zou ik graag weer een dergelijke groep willen opzetten voor indirecte inkoop.”

Geisinks specialisatie is indirecte inkoop. “Dan gaat het om leaseauto’s of bijvoorbeeld het inhuren van flexibele arbeid.” Ze vindt het leuk om met third party manufacturing procurement een nieuw werkveld op te pakken. “Dat houdt me scherp en maakt me uiteindelijk een betere inkoper. Ik heb mijn werk bij AkzoNobel destijds opgezegd omdat ik de vrijheid wilde hebben om werk te doen waar ik voldoening uit haal. Voor mij is de aard van het contract niet echt van belang. Ik merk dat die instelling voor opdrachtgevers nog vaak lastig is. Zij zoeken vaste krachten of interimkandidaten voor invulling van een functie in plaats van invulling van het werk.” Ze ziet flexibilisering steeds meer de norm worden. “Bedrijven kijken sinds de vorige crisis steeds meer naar flexibele contracten. Zo hebben ze toegang tot een grotere pool van mensen. Veel inkopers zijn ook voor zichzelf begonnen. Dus hopelijk kan ik deze manier van werken nog lang aanhouden.”

De Bruijn denkt dat er nog meer behoefte aan flexwerkende inkopers komt. “Daarbij spelen ook de vergrijzing en bijbehorende uitstroom van medewerkers een rol. Verder verwacht ik een verdere professionalisering van het inkoopvak. Daar is steeds meer kennis voor nodig wat weer leidt tot een extra beroep op externe inhuur. Daarnaast wordt de inkoopfunctie steeds belangrijker.” Het vakgebied inkoop ontwikkelt zich volgens De Bruijn snel. “Dat betekent ook meer aandacht voor soft skills. Inkopers moeten zich meer laten zien binnen hun organisatie om tijdig betrokken te zijn bij het inkoopproces. Ze moeten zich daarom meer extravert opstellen. De tijd is voorbij dat inkopers alleen voor het opstellen van de contracten werden ingeschakeld.”

Bron: https://www.inkoperscafe.nl/inkoopflexwerk-ten-tijde-van-corona/

geschreven door

Sebastiaan de Bruijn

Directeur Holland Inkoop Professionals

LinkedinIcon

Holland Inkoop Professionals biedt advies en experts bij inkoopgerelateerde vraagstukken.

Lees meerIcon