Klantcasus

Klantcasus Onze opdrachten

Begin 2023 is HIPProjectconsult gevraagd in het kader van het programma Vervolg Implementatieondersteuning Verpleegkundige Overdracht te onderzoeken welke mogelijkheden op inkoopgebied er zijn om (in het bijzonder kleinere)zorg organisaties en eventueel hun leveranciers te faciliteren bij het uitvoeren van de implementatie van de verpleegkundige overdracht.

Deze hoofdvraag was onderverdeelt in enkele sub-onderzoekvragen:

  1. Is er een rechtmatige manier om direct opdracht en bijbehorende financiering te verstrekken richting een aantal softwareleveranciers van (kleinere)zorgaanbieders om een proefimplementatie te bouwen. Zo ja, op welke manier?
  2.  Is er een rechtmatige manier om direct opdracht en bijbehorende financiering te verstrekken aan een aantal kleinere zorgaanbieders om een proefimplementatie te laten bouwen door hun softwareleverancier. Zo ja, op welke manier?;
  3. Wat zijn mogelijkheden voor kleinere zorgaanbieders om middels vraagbundeling een of meerdere opdrachten en financiering te verstrekken aan hun softwareleverancier(s) om (een)proefimplementatie(s) te bouwen?
  4. Wat zijn mogelijkheden om kleinere zorgorganisaties te faciliteren het opdrachtgeverschap richting softwareleverancier(s) te verstevigen.
  5. Eventueel andere oplossingen (op inkoopgebied) die tot nu toe buiten ons voorstellingsvermogen liggen.
Per mogelijkheid heeft HIPprojectconsult de afzonderlijke de kansen, beperkingen en risico’s op organisatorisch, juridisch en inkoop- technisch vlak in kaart gebracht voor alle stakeholders. Wij hebben concreet gemaakt welke consequenties bepaalde keuzes / risico-acceptatie voor deze partijen met zich mee gaan brengen en hebben bijpassende mitigerende maatregelen geformuleerd.
Dit advies is opgesteld in een tijdsbestek van 8 weken.
Het resultaat was een praktische toepasbaar advies waarmee de opdrachtgever aan de slag kon om (kleinere)zorg organisaties en hun leveranciers te faciliteren bij het uitvoeren van de implementatie van de verpleegkundige overdracht.