Een kijkje in de werkzaamheden van een startende inkoopconsultant

Ben je benieuwd naar de werkzaamheden van een young professional bij HIP? Lees dan vooral verder!

In juni 2021 heb ik mijn studie Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam afgerond. Gedurende mijn afstudeerjaar heb ik een interessant inkooponderzoek mogen uitvoeren over hoe het selectieproces van een technologisch bedrijf geoptimaliseerd kan worden en met welke partijen een strategisch partnership opgezet kan worden. Sinds maart ben ik in dienst bij HIP als inkoopconsultant en ik kon meteen starten op een leuke opdracht bij de gemeente Nissewaard.

Introductie

Tijdens mijn eerste weken ben ik goed ingewerkt door een buddy die ik kreeg toegewezen en daarnaast heb ik zelf de organisatie verkend door de interne beleidsstukken van de gemeente door te nemen. Denk hierbij aan het inkoopbeleid van de gemeente, organisatiestructuur, intranet (interne besloten informatieplatform) diverse modellen en sjablonen die gebruikt worden gedurende een aanbesteding et cetera. Op deze manier leer je de organisatiecultuur-en structuur sneller kennen.

Projecten

In mijn eerste weken mocht ik al meewerken aan diverse projecten die meer aan de tactische en strategische kant liggen. Ik heb mij beziggehouden met het vernieuwen van de groslijst. De groslijst is een lijst waarop aannemers/leveranciers staan voor civieltechnische projecten. De partijen kunnen in aanmerking komen voor een uitnodiging voor meervoudig of enkelvoudige aanbestedingen voor werken, civieltechnische projecten. Binnen een multidisciplinair team, bestaande uit collega’s uit team projecten en een externe stakeholder die softwareoplossingen ontwikkelt binnen bouw-en infrasector, hebben wij de groslijst geoptimaliseerd. Wij hebben de huidige groslijst- en selectiesystematiek geëvalueerd en hebben gekeken welke aspecten in het huidige beleid veranderd kunnen worden naar aanleiding van de ervaring van de afgelopen 2 jaar. Dit was een leerzaam traject waar ik aan heb bijgedragen.

Een ander project waar ik mij bezig heb gehouden, is een spendanalyseproject. De bedoeling van dit project is om de wijze van inkopen verder te professionaliseren en het bijhorend inkoopbeleid te toetsen. Binnen het team inkoop waar ik deel van uit maak, hebben we een projectteam opgesteld waarin wij taken en rollen verdelen. Uiteindelijk hebben we onze bevindingen uit het project mogen presenteren en delen aan het Managementteam van de gemeente. Dit project loopt nog en het zal periodiek plaatsvinden. Ik kijk er naar uit om uit te zoeken hoe wij de inkoop van de organisatie verder kunnen professionaliseren.

HIP

Naast mijn werkzaamheden binnen de opdracht van de gemeente, draag ik ook mijn steentje bij aan de ontwikkeling van HIP.

Ik heb studenten van Hogeschool Amsterdam begeleid tijdens hun inkoopminor met een consultancyopdracht, met als onderwerp RCC-methodiek. De studenten mochten aan de slag met het onderzoeken naar de ervaringen en lessons learned van opdrachtgevers op het gebied van RCC/RIC. Verder heb ik ook een tweede sollicitatiegesprek gevoerd met potentiële consultants en ben ik buddy geworden van een nieuwe collega. Ik heb onze managing consultant ondersteund met een marktonderzoek m.b.t persoonlijkheidsstijlen en sinds kort ondersteun ik een Medior Consultant bij een Europese aanbesteding. Binnenkort vindt er een consensusbijeenkomst plaats waarbij ik het proces zal begeleiden.

Zoals je leest zijn mijn werkzaamheden erg divers. De variatie en dynamiek zorgen ervoor dat ik mijzelf verder kan ontwikkelen op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. Tevens zorgt het voor veel werkplezier!

Tot slot denk ik niet dat je als een starter op de arbeidsmarkt deze mogelijkheden, qua variatie aan werkzaamheden overal kan hebben. Ik weet in ieder geval wel zeker dat ik blij ben met mijn keuze om als inkoopconsultant bij HIP te komen werken.

Wil je jezelf ook ontwikkelen en als consultant aan de slag gaan? Neem dan contact met ons op!

Geschreven door: Hajar Belghar