Een MSP of Broker in huis? Blijf ook zelf in gesprek met je leveranciers!

In de moderne bedrijfswereld is externe inhuur een cruciaal element geworden, waarbij organisaties steeds vaker gebruik maken van externe expertise om flexibel te blijven en snel te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. In dit artikel licht ik de samenwerking met Managed Services Providers (MSP’s) en Brokers toe vanuit het perspectief van zowel de aanbieders als de leveranciers. Benieuwd naar de inzichten? Lees verder!

Om wat meer context te bieden: Ik heb enkele jaren gewerkt bij een Managed Services Provider (MSP) in het domein van externe inhuur. Mijn rol omvatte het ondersteunen van publieke organisaties die Dynamische Aankoopsystemen (DAS) of Brokerdiensten hadden aanbesteed voor het wettig inhuren van externe medewerkers in overeenstemming met de Aanbestedingswet.

Kort gezegd, mijn verantwoordelijkheden omvatten het correct aanvragen van inhuur, waarbij de hele markt dezelfde kansen kreeg. Ik fungeerde als het belangrijkste aanspreekpunt voor zowel organisaties als leveranciers, met betrekking tot aanvragen, facturering, dienstverlening, en om leveranciers op de hoogte te houden van de organisaties. Bovendien nam ik de rol van accountmanager op me en zat ik aan tafel namens de MSP tijdens interviews voor Brokerdiensten en/of DAS-aanbestedingen. Ook zorgde ik ervoor dat de dienstverlening werd gehandhaafd, wat betekende dat ik ervoor zorgde dat de overeenkomsten uit het contract werden nageleefd door de opdrachtnemers.

Twee jaar geleden maakte ik de overstap naar de leverancierskant en begon ik zelf te ervaren hoe het is om met MSP’s en Brokers samen te werken. Het inschakelen van MSP’s en Brokers voor inkoop van personeel wordt steeds vaker gebruikt door organisaties om de complexiteit van externe inhuur te beheren. Hoewel MSP’s zorgen voor efficiënte processen, een breed netwerk van leveranciers en kostenbesparingen, zijn er ook enkele valkuilen verbonden aan deze aanpak.

Een belangrijke zorg bij het werken met een MSP is de relatie tussen de organisatie of klant en de leverancier. Vroeger was het eenvoudiger om bij de organisatie langs te gaan, de behoefte aan capaciteit te begrijpen, de sfeer in de organisatie te ervaren en dienovereenkomstig de juiste match te vinden voor de organisatie. Door de strikte criteria van het systeem of de Broker kan het echter gebeuren dat professionals worden aangetrokken die wel aan minimale eisen voldoen, maar niet goed passen bij de specifieke behoeften en cultuur van de organisatie. MSP’s zijn verantwoordelijk voor de selectie, het beheer en het aannemen van externe professionals, kunnen organisaties en leveranciers het gevoel hebben dat ze beperkt zijn in hun mogelijkheden. Sommige organisaties houden leveranciers op afstand, omdat ze willen dat de MSP alles regelt, inclusief het contact met de leveranciers. Hierdoor kan het contact tussen de leverancier en de aanvrager verminderen, evenals het begrip van de organisatie en de cultuur.

In de huidige arbeidsmarkt, waar opdrachten voor het oprapen liggen en zowel vaste als interim collega’s tal van mogelijkheden hebben, is het binden en boeien van personeel essentieel. Dit geldt ook voor opdrachtgevers, waarbij persoonlijke aspecten zoals sfeer en cultuur binnen de organisatie van groot belang zijn. Het overbrengen en ervaren van deze aspecten kan alleen worden bereikt door rechtstreekse interactie met de organisatie, niet via vooraf gedefinieerde criteria en korte beschrijvingen. Het is ook van belang dat de MSP de aanvrager goed interviewt om de behoeften op de juiste manier te begrijpen en om de juiste professional te vinden.

Vanuit mijn ervaring als leverancier binnen een MSP wil ik benadrukken dat organisaties het contact met hun leveranciers moeten behouden. Het is geweldig om een MSP of Broker te hebben voor ondersteuning, maar we moeten ons realiseren dat zij de match niet maken; dat doen de leveranciers. We hebben elkaar allemaal nodig, zeker in de huidige arbeidsmarkt, waarbij weinig uitleg nodig is.

Wat ik altijd aan organisaties adviseerde vanuit mijn rol binnen de MSP was: “Wij kunnen je helpen met administratie en naleving, maar het persoonlijke aspect kunnen wij niet overnemen. Blijf vooral dat kopje koffie met je leveranciers drinken.”