Inkoopadviesbureau HIP is proactief en persoonlijk

“De markt voor inkoopdienstverlening is in de afgelopen paar jaar erg veranderd. Er zijn veel consolidaties geweest, terwijl er nauwelijks nieuwe partijen zijn bijgekomen. Daardoor zijn er minder spelers dan enkele jaren geleden. Anderzijds is het inkoopvak enorm in ontwikkeling. Ik zie daarom zeker ruimte voor een nieuw inkoopadviesbureau als Holland Inkoop Professionals (HIP). Wij kunnen onderscheidend zijn door, en dat klinkt heel cliché, bij ieder vraagstuk een passende oplossing te bieden,” zo stelt Sebastiaan de Bruijn, oprichter van HIP.

De Bruijn stelt dat zijn belangrijkste focus ligt op consultancy, detachering en het matchen van de juiste interimmer met het juiste bedrijf. HIP wil vooral een “dienstverlener” zijn die inspeelt op actuele onderwerpen binnen het inkooplandschap. We willen voortdurend op de hoogte zijn van de nieuwste trends en daarop inspelen met producten en diensten die wij zelf ontwikkelen. Uiteindelijk willen wij voor zowel strategische als capaciteitsvraagstukken top of mind zijn. Wanneer de inkoopafdeling met een lastig vraagstuk te maken krijgt moet aan HIP worden gedacht.”

Proactief
Een proactieve en persoonlijke benadering staat voor HIP centraal, zo maakt de Bruijn duidelijk. Dat geldt in het bijzonder voor capaciteitsvraagstukken. “Interimmers hebben op dit moment veel te kiezen, de tarieven zijn aan het stijgen, en het aantal aanvragen voor het inhuren van capaciteit en deskundigheid neemt stevig toe. Dat is een luxeprobleem, maar je ziet in de praktijk toch dat de juiste persoon niet altijd op de juiste plek komt. Veel adviesbureaus zijn vrij reactief. Zij werken met mensen die zich bij hen aanmelden als beschikbaar, maar gaan naar mijn menig niet tot het gaatje om echt de juiste match te krijgen. Het is op dit moment heel belangrijk om proactief de markt in te gaan en zelf de best passende professional te benaderen.

Mensenwerk
Hoewel HIP een jong bureau is, is de Bruijn al bijna 10 jaar actief in het vak. Hij heeft onder meer ervaring bij InQuest en Adjust en is daardoor goed bekend met de markt. Dat helpt bij het matchingproces, zegt hij. “Ik weet goed welke professional je wel of niet moet hebben en wiens kwaliteiten bij welke organisatie passen. Je ziet nu steeds meer gebruik gemaakt wordt van Dassen en andere gerelateerde selectiesystemen, waarbij vooral geselecteerd wordt op steekwoorden die in een CV terugkomen. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op personeel vlak is en blijft mensenwerk. Passen personen op basis van hun soft skills of hun competenties bij een organisatie? Dat is een belangrijke vraag die in deze tijd helaas steeds minder wordt gesteld. Met HIP staan wij daarom echt voor het persoonlijk contact met onze klanten en hiring managers uit de markt.”

Transparant
Persoonlijk contact betekent voor de Bruijn onder meer dat er “een transparant proces doorlopen wordt. Je moet transparant zijn in je uurtarieven richting je interim professional en je klant en daar ook een ook een goede balans tussen zoeken. Daarnaast denk ik dat er veel meer synergie kan zijn tussen adviesbureaus en interimmers. Op een gegeven moment is de factuur nog vaak de enige connectie tussen beiden. In sommige gevallen is er slechts summier contact, terwijl met samenwerking voor de verschillende partijen veel waarde kan worden toegevoegd. Interimmers voelen niet altijd de steun in de rug van de partij die hen heeft bemiddeld. Verder willen wij als HIP onder meer trainingen en workshops geven bij de klant waar ook interimmers actief bij betrokken worden.”

Contractmanagement
In meer inhoudelijk opzicht denkt De Bruijn dat HIP onder meer kan bijdragen aan beter contractmanagement. “Bij de meeste partijen staat contractmanagement nog erg in de kinderschoenen. Contractbeheer, het operationele component van contractmanagement, wordt nog wel redelijk ingevuld, maar bij de doorontwikkeling ervan kunnen er de nodige stappen gezet worden. Er zijn natuurlijk al wel wat tools voor contractmanagement, maar er is nog volop ruimte om meer klantspecifieke tools en methodes te ontwikkelen. Ik denk dat er op dit gebied nog veel te behalen valt en vanuit HIP vinden wij het alleen maar leuk om over de ontwikkeling van zulke innovatieve tools na te denken.”

Maatwerk
Natuurlijk staan ook duurzaamheid en circulair inkopen hoog op de agenda van HIP. “Zeker in de publieke sector kunnen wij op dit gebied een bijdrage leveren. In de toekomst zal elke aanbesteding een aantal duurzame elementen bevatten. Veel aanbestedende diensten weten niet hoe ze hier mee om moeten gaan. Wij kunnen ze daarbij adviseren. Daarbij staat maatwerk altijd centraal. Dat is een containerbegrip, maar het is voor HIP heel belangrijk om maatwerk te leveren. Of het nou gaat om inhoudelijk advies, of om het krijgen van de juiste persoon op de juiste plek. Wij zullen niet stoppen tot we de juiste oplossing voor onze klant hebben gevonden.”

HIP is Silver partner van InkopersCafé.

Geschreven door: Sebastiaan de Bruijn