Junior strategische inkoper

Collega’s, vakgenoten.

Graag deel ik de volgende gedachten met jullie.

Jullie kennen de termen wel, junior, medior en senior. Daar hebben we allemaal wel een beeld bij. In elk geval geeft het onomstotelijk een verhouding weer en de carrièretijgers onder ons zullen er een doorgroeimodel in zien. Maar wat betekenen de begrippen junior, medior en senior?

In vacatureteksten en wervingsteksten van opdrachtgevers wordt vaak ter verduidelijking van de gewenste werkervaring gevraagd naar een junior, medior of senior. In het algemeen kunnen we denk ik wel stellen dat met een junior een startende of iemand met minimale werkervaring wordt bedoeld, met een medior iemand die al enige werkervaring heeft opgedaan maar zeker nog niet volleerd is wordt bedoeld en dat met een senior iemand met veel werkervaring en daardoor kennis van zaken heeft wordt bedoeld.

In die zin zou je kunnen zeggen dat een jonge leeftijd inherent is aan weinig werkervaring en een oudere leeftijd inherent is aan veel werkervaring, respectievelijk van junior tot senior. Natuurlijk uitzonderingen daargelaten, neem bijvoorbeeld mensen die van carrière veranderen en daardoor op latere leeftijd nieuw in een vakgebied komen.

In het inkoopvakgebied kunnen we onderscheid maken tussen operationele inkoop, tactische inkoop en strategische inkoop. Professor Arjan van Weele stelde, je weet wel die van het inkoopproces in fasen, dat tactische inkoop over de fasen “specificeren, selecteren en contracteren” gaat, operationele inkoop over de fasen “bestellen, bewaken en nazorg” gaat en strategische inkoop als het ware over het hele proces ligt en in lijn met de organisatiedoelstellingen ligt. Operationele, tactische en strategische inkoop zijn dus werkgebieden in het inkoopproces en voor elk werkgebied gelden andere rollen, taken en verantwoordelijkheden. De werkgebieden kunnen niet per definitie gezien worden als een doorgroeimodel, waarbij geldt van operationele tot strategische inkoop. Tot zover niks nieuws onder de zon voor de gemiddelde inkoper en natuurlijk gesneden koek voor alle inkopers met Nevi 1 op zak.

Het wordt wél bedenkelijk als de termen junior, medior en senior in dezelfde volgorde over operationele inkoop, tactische inkoop en strategische inkoop worden getrokken. In dat geval zou betekenen dat een junior inkoper zich bezig houdt met operationele inkoop, een medior inkoper zich bezig houdt met tactische inkoop en een senior inkoper zich bezig houdt met strategische inkoop.

En hier lijkt de schoen een beetje te wringen ten aanzien van jonge inkooptalenten die net van de hogeschool of universiteit komen. Deze groep junioren staan te popelen om hun toegevoegde waarde te bewijzen in het inkoopvak en dat op tactisch en/of strategisch niveau in lijn met het voorgaande studieniveau. Uiteraard is praktijkervaring opdoen in alle fasen van het inkoopproces, dus ook op het gebied van operationele inkoop, waardevol voor de junior. Maar een geringe tijd even meelopen met de operationele inkoop is voor de meeste wel voldoende. Daarna begint het te kriebelen en wordt het tijd om de junior met de frisse blik, de ambitie en de wil om zich te kunnen bewijzen in het inkoopvak, te omarmen. Bovendien zal de steile learningcurve en de intelligentie van een hoger opgeleide junior ervoor zorgen dat de investering snel wordt terugverdiend. Mijns inziens is een junior inkoper een ware toevoeging in elk inkoopteam, met als klap op de vuurpijl een krachtige remedie tegen mogelijk opgetreden beroepsdeformatie van de senior inkoper.

Helaas is de praktijk weerbarstiger en is de vraag naar junior inkopers beperkt. Geheel ten onrechte zou ik zeggen, want junioren zijn leergierig en bovendien enorm productief.

Desalniettemin met dit alles in ogenschouw genomen, wil ik de moed niet opgeven en dat is de reden dat ik bij deze een pleidooi voor de junior inkoper wil doen.

Beste opdrachtgevers en werkgevers, omarm de hoger opgeleide junior inkoper. Maar zet deze niet in op het operationele inkoopproces of eenvoudige onderhandse inkooptrajecten. Durf een frisse wind te laten waaien en vraag naar een junior tactische inkoper of junior strategische inkoper. Het resultaat zal verbluffend zijn…

Geschreven door: Victor de Quant