Innovatiepartnerschap

“Innovatiepartnerschap is de minst gebruikte procedure van het jaar 2022”

Uit de jaarstatistieken van TenderNed is gebleken dat het innovatiepartnerschap de minst gebruikte procedure is van het jaar 2022. Het gaat om maar liefst drie gestarte aanbestedingen in vergelijking met de meest gebruikte procedure: de openbare procedure met een aantal van 7927. Dit is gebaseerd op ruim 11.800 aanbestedingen die zijn gestart in 2022 via TenderNed. Hierin zijn de onderhandse aanbestedingen niet meegeteld. In 2016 is het innovatiepartnerschap in het leven geroepen, waarbij er in de afgelopen jaren jaarlijks niet meer dan 12 keer gebruik van is gemaakt. Maar wat is het innovatiepartnerschap nou eigenlijk? En waarom zouden we het wel of niet meer moeten gebruiken?

Innovatiepartnerschap in het kort

Het innovatiepartnerschap verbindt de precommerciële fase met de commerciële fase. De procedure is bedoeld voor de aanschaf van producten, diensten en werken die nog niet in de markt beschikbaar zijn of niet op het door de aanbestedende dienst gewenste prestatieniveau. Deze oplossingen kunnen compleet nieuwe oplossingen zijn of aanmerkelijk verbeterde bestaande oplossingen. De procedure biedt ruimte om ideeën uit te werken tot een bruikbare oplossing. Het partnerschap kan worden aangegaan met één of meerdere aanbieders.

3 fases van het innovatiepartnerschap

Het innovatiepartnerschap bestaat uit 3 fases. De eerste fase is de mededingingsfase. De aanbestedende dienst definieert in de aanbestedingsstukken het probleem of de behoefte en het doel waarvoor de innovatieve oplossing is gewenst. Daarnaast worden de minimumeisen opgegeven waaraan de oplossing uiteindelijk moet voldoen.

De tweede fase is de ontwikkelfase en omvat de realisatie van de innovatieoplossing. De stappen in deze fase zijn afhankelijk van wat er nodig is voor de oplossing. Er kan worden gedacht aan het ontwikkelen van een prototype, gebruikerstesten, pilootprojecten en verkenning en haalbaarheid. Om de juiste stappen te kiezen kan een marktconsultatie als basis dienen en zijn er verschillende instrumenten te gebruiken voor de inrichting van deze fase. Na elke stap is er een go/no-go moment en kunnen er aanbieders afvallen of uitstappen.

De derde fase is de commerciële fase waarin de aankoop van de ontwikkelde oplossing plaatsvindt. Als meerdere partijen de procedure succesvol hebben doorlopen, dan kunnen zij een commerciële inschrijving doen. Er wordt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding beoordeeld met een vastgesteld kwaliteitsminimum en prijsmaximum.

Afwegingen

Net zoals bij de andere aanbestedingsprocedures zitten er ook bij het innovatiepartnerschap voor- en nadelen aan vast. Het innovatiepartnerschap biedt meer ruimte voor interactie tussen opdrachtgever en potentiële opdrachtnemer dan bij andere procedures. Daarnaast is er een vergoeding beschikbaar voor opdrachtnemers die meewerken aan het innovatietraject, ook als het traject niet leidt tot een succesvolle oplossing. Het gevolg hiervan is dat opdrachtnemers daardoor sneller bereid zijn om in de opdracht te investeren. Een ander voordeel is dat er in deze procedure wordt ontwikkeld en als dit succesvol blijkt te zijn, dan kan er direct worden overgegaan tot de aankoop en uitrol van de innovatie. Het is niet verplicht om nog een nieuw aanbestedingstraject op te starten.

Ondanks dat het innovatiepartnerschap verrassende oplossingen kan bieden, is de procedure wel arbeidsintensief en kent het een lange looptijd. De lange looptijd en de benodigde tijdsinvestering zijn geen garantie op een succesvolle uitkomst. Daarnaast is de keuze in de commerciële fase beperkt tot aanbieders die ook in de ontwikkelfase hebben deelgenomen.

Graag wil ik het volgende meegeven als u openstaat voor innovatiegericht inkopen. Verdiep naast de andere methodes in de werking en de best practices van het innovatiepartnerschap en overweeg of de procedure geschikt is voor het verkrijgen van een oplossing voor uw vraagstuk. Het is hierin belangrijk om lef te hebben, de markt de ruimte te geven en geduld te hebben. Innovatie gebeurt immers niet van de een op de andere dag.

Ziet u kansen in het gebruik van het innovatiepartnerschap of heeft u andere inkoopvraagstukken? Neem dan contact met ons op en wij adviseren u graag.