Dag van de Publieke Dienstverlening

Holland Inkoop Professionals (HIP)

De Verenigde Naties organiseren jaarlijks op 23 juni de internationale Dag van de Publieke Dienstverlening. Deze dag is uitgeroepen om mensen die publieke beroepen uitoefenen te erkennen voor hun bijdrage aan de gemeenschap. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd tot een carrière in de publieke sector. Overal ter wereld worden er evenementen georganiseerd, zo ook in Nederland.

De Tweede Kamer organiseert de (Tweede) Dag van de Publieke Dienstverlening op 22 juni 2023 met als thema ‘Samen werken aan vereenvoudiging’. Het doel van deze dag is dat burger, beleid, uitvoering en politiek elkaar ontmoeten. Daarbij wordt de centrale vraag gesteld hoe het staat met de uitvoering en dienstverlening binnen Nederland. En laat publieke dienstverlening nu datgene zijn waar ik mij als inkoopadviseur Sociaal Domein dagelijks mee bezig houd.

Als inkoopadviseur Sociaal Domein help ik gemeenten zorg en ondersteuning aan hun inwoners in te kopen en werk ik dus ook in de publieke sector. Onder het Sociaal Domein verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de volgende wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet inburgering. Je kunt hierbij denken aan dienstverlening zoals (crisis)opvang en begeleiding, maar ook producten zoals trapliften of andere hulpmiddelen.

Wat ik zo leuk vind aan het werken als inkoopadviseur in de publieke sector, is dat je echt voor de burger bezig bent. Daarbij vind ik het heel leuk dat elke inkoopvraag in het Sociaal Domein een nieuwe uitdaging is. Inkopen van (sociale) diensten gaat niet om de laagste prijs of om het zo snel mogelijk laten ondertekenen van een overeenkomst. Het is een soort puzzel die je moet oplossen: hoe zorgen we ervoor dat de inwoners de juiste zorg krijgen? En hoe leggen we daar een reële, logische prijs voor neer? Het gaat in mijn werk echt om mensen en om maatwerk. Bovendien zijn het vaak politiek gevoelige trajecten. Het is dus elke keer weer een uitdaging om zorg en ondersteuning in het Sociaal Domein zo goed mogelijk in te kopen.

De maatschappelijke impact, de uitdagingen, het gevoel wanneer we weten dat de inwoners de juiste zorg krijgen… Ik haal daar heel veel voldoening uit. Het is daarom positief dat er op de (Tweede) Dag van de Publieke Dienstverlening aandacht en erkenning is voor werken in de publieke sector. Of je nu een beleidsmedewerker, inkoopadviseur of een zorgmedewerker bent; allemaal dragen we ons steentje bij aan de maatschappij en dat is in mijn ogen echt iets om trots op te zijn.

Gaby Sebel, inkoopadviseur binnen het Sociaal Domein.

“𝘞𝘢𝘵 𝘪𝘬 𝘻𝘰 𝘭𝘦𝘶𝘬 𝘷𝘪𝘯𝘥 𝘢𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘯𝘬𝘰𝘰𝘱𝘢𝘥𝘷𝘪𝘴𝘦𝘶𝘳 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘦𝘬𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳, 𝘪𝘴 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘦 𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘣𝘶𝘳𝘨𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘻𝘪𝘨 𝘣𝘦𝘯𝘵. 𝘋𝘢𝘢𝘳𝘣𝘪𝘫 𝘷𝘪𝘯𝘥 𝘪𝘬 𝘩𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘦𝘶𝘬 𝘥𝘢𝘵 𝘦𝘭𝘬𝘦 𝘪𝘯𝘬𝘰𝘰𝘱𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨 𝘪𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘢𝘢𝘭 𝘋𝘰𝘮𝘦𝘪𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘦 𝘶𝘪𝘵𝘥𝘢𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴. 𝘐𝘯𝘬𝘰𝘱𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 (𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦) 𝘥𝘪𝘦𝘯𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘨𝘢𝘢𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘰𝘮 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘢𝘨𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘫𝘴 𝘰𝘧 𝘰𝘮 𝘩𝘦𝘵 𝘻𝘰 𝘴𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘵𝘦𝘬𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯𝘬𝘰𝘮𝘴𝘵. 𝘏𝘦𝘵 𝘪𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘰𝘰𝘳𝘵 𝘱𝘶𝘻𝘻𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘦 𝘫𝘦 𝘮𝘰𝘦𝘵 𝘰𝘱𝘭𝘰𝘴𝘴𝘦𝘯.”