HIP MVI

Hoe ga je als organisatie om met het nieuwe Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2022 – 2025? Ga je dit ondertekenen of ga je er ook daadwerkelijk iets mee doen!?

HIP (Holland Inkoop professionals) heeft de experts in huis om ervoor te zorgen dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gaat leven binnen uw organisatie. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen begint bij de visie en planvorming, het MVI-actieplan, het DOEN, en de monitoring. Het vertalen van uw ambities naar concrete acties, daar kunnen onze experts u bij ondersteunen.

Hoe laat u aan marktpartijen weten dat MVI leidend gaat worden in uw inkoopproces en hoe kunt u als opdrachtgever een betekenisvolle bijdrage leveren voor mens en maatschappij. Vanuit HIP is er een projectteam opgezet dat ondersteuning biedt en u kan helpen bij het  vertalen van de doelen uit het nieuwe Nationaal Plan MVI 2022-2025 naar een concreet plan voor uw eigen organisatie. Het programma begint met de basis vanuit het nieuwe manifest en zal uiteindelijk op maat gemaakt worden voor iedere organisatie.

Wij voeren in ieder geval binnenkort graag het gesprek met u om uw organisatie voor te bereiden op het nieuwe MVI-Manifest. In 2022 komen er meerdere ondertekenmomenten. Uw organisatie mag hierbij niet ontbreken en vanuit HIP helpen wij u graag!

Neem contact op met Jochem Vreugdenhil en start vandaag nog met MVI.

+31 6 148 49 547vreugdenhil@hollandinkoopprofessionals.nl

Geschreven door: Sanne Oord