Verantwoord inkopen – Benaderd door Karin van IJsselmuide

Vorige week hebben wij Karin van IJsselmuide mogen ontvangen op ons kantoor in Capelle. Als alliantiecoördinator van SDG 12 heeft zij ons in een presentatie praktische inzichten gegeven en laten zien hoe duurzaamheidsdoelstellingen goed tot uitdrukking kunnen komen in het inkoopbeleid van onze opdrachtgevers.

Het 12de duurzame ontwikkelingsdoel (SDG 12) is gericht op het substantieel verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen in Nederland. De ambitie is om het verbruik in Nederland in 2030 met 50% te verminderen. Dit doel zal niet alleen de milieu-impact verlagen, maar ook de afhankelijkheid van de primaire grondstoffen voor ons allemaal verminderen.

In ons dagelijkse werk merken wij dagelijks hoe belangrijk inkoop voor onze opdrachtgevers is als het gaat om het bereiken van hun maatschappelijke doelstellingen. De jaartallen 2030 en 2050 komen steeds dichterbij en er zijn nog grote stappen te zetten. Gelukkig zien we ook dat veel opdrachtgevers mogelijkheden onderzoeken om over te gaan tot innovatieve marktbenadering en meer de samenwerking opzoeken met marktpartijen. Vanuit onze teams helpen we ze hier ook bij. Het kritisch kijken naar de wijze waarop een inkooptraject vervolgens georganiseerd wordt is een belangrijke voorwaarde bij het behalen van de doelstellingen en inzetten op innovatie is hierbij vaak het sleutelwoord.

Onlangs hebben wij bij één van onze opdrachtgevers een inkooptraject afgerond waarbij SDG12 als één van de doelstellingen is bepaald die voor inschrijvers leidend was in de aanbesteding en in de gehele uitvoering van de overeenkomst. Een voorbeeld uit de praktijk waarbij de University of Groningen haar rol heeft gepakt als goed opdrachtgever in een innovatief inkooptraject met als doel de stap te maken naar circulair meubilair voor de gehele RUG. In dit inkooptraject hebben we met het projectteam een drietal doelstellingen geformuleerd en een tweetal uitgangspunten. Op basis van visie, aanpak en kunde konden inschrijvers op deze doelstellingen en uitgangspunten laten zien dat zij de best passende partner waren om gedurende een looptijd van 10 jaar samen met de RUG de transitie te maken naar circulariteit en een gezamenlijke bijdrage aan een betere wereld! 💪🏼

Het zetten van stappen richting inkopen met impact waarin SDG’s leidend zijn lijkt voor sommige organisaties een grote stap, en dit is jammer. Soms vraagt het niet meer dan een gezonde dosis lef, je nek uitsteken en de bereidheid hebben om met elkaar dingen anders te doen dan je altijd hebt gedaan.

Naast dit voorbeeld delen we graag kennis met onze opdrachtgevers over vele andere voorbeelden. Bent u ook geïnteresseerd in meer informatie of wilt u ook tips over hoe het anders kan? Wij helpen u graag!