Wereld Normalisatie Dag en de Impact op Inkoop

Op 14 oktober vieren we Wereld Normalisatie Dag, een dag die misschien niet meteen aan inkoop wordt gelinkt, maar eigenlijk enorm belangrijk is voor ons vakgebied. Normalisatie, vooral via ISO-normen, speelt een cruciale rol in moderne inkooppraktijken en draagt bij aan efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid in onze sector.

ISO: De Internationale regels die inkoop veranderen

ISO, oftewel de International Organization for Standardization, is een wereldwijde organisatie die regels en specificaties vaststelt voor verschillende bedrijfstakken. Deze regels, meestal gewoon “ISO” gevolgd door een nummer, gaan over allerlei zaken, van kwaliteitsmanagement tot milieubescherming en informatiebeveiliging.
Maar waarom zijn deze regels belangrijk voor inkoopprofessionals? Wel, omdat ze ons helpen bij het beoordelen van leveranciers, het waarborgen van productkwaliteit en het minimaliseren van risico’s in onze toeleveringsketens.

Efficiëntie en Kwaliteit in Toeleveringsketens

Een van de belangrijkste bijdragen van ISO aan onze sector is dat het helpt om toeleveringsketens efficiënter en van betere kwaliteit te maken. Neem bijvoorbeeld ISO 9001. Deze regel stelt eisen aan een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Bedrijven die hieraan voldoen, kunnen rekenen op gestroomlijnde processen en meer tevreden klanten.
Voor inkoop betekent dit dat we met vertrouwen kunnen samenwerken met leveranciers die ISO-gecertificeerd zijn. Dit vermindert het risico op slechte producten en vertragingen.

Duurzaamheid en Verantwoorde Inkoop

ISO-regels gaan niet alleen over efficiëntie en kwaliteit, maar spelen ook een grote rol in duurzame en verantwoorde inkooppraktijken. Neem bijvoorbeeld ISO 14001. Deze regel biedt een raamwerk voor milieubeheer en helpt bedrijven om hun impact op het milieu te verminderen.
Inkoopprofessionals kunnen bijdragen aan duurzaamheid door samen te werken met leveranciers die ISO 14001-gecertificeerd zijn. Dit stimuleert niet alleen milieuvriendelijke productie, maar kan ook op de lange termijn kosten besparen.

HIPper aan het woord

Romee Meijdam is bijna 2,5 jaar in dienst bij HIP. Zij vertelt hoe de ISO normen haar werk beïnvloeden en hoe zij deze gebruikt. Een ISO-norm is een internationale erkende norm voor kwaliteitssystemen binnen organisaties. Met aanbestedingen kan je als aanbestedende dienst ISO-normen uitvragen als vereisten aan de inschrijver. Ik vraag vaak bij aanbestedingen de ISO 9001 en de ISO 14001 uit. Bij de ISO 9001 geeft de inschrijver aan dat de kwaliteit van bedrijfsprocessen op orde zijn. Bij de ISO 14001 geeft de inschrijver aan dat er een passend milieubeleid is ontwikkeld voor de organisatie en de uitvoering hiervan wordt geborgd.

Ik gebruik bij aanbesteding de ISO-normen, zodat er risico’s voor de aanbestedende dienst worden weggenomen en er gemakkelijk gecheckt kan worden dat de inschrijver voldoet aan vereisten van de aanbesteding.